Het neusje van de zalm voor anderstalige gevorderden

(Europees referentiekader B1++→B2)

U spreekt goed Nederlands. U hebt het Staatsexamen NT2, programma 2 succesvol afgerond, maar u wilt geïnspireerd en gestimuleerd worden om bezig te blijven met de Nederlandse taal. U hebt geen behoefte aan uitleg en expliciete oefening van grammaticaregels, maar wel aan een flinke uitbreiding van uw academische woordenschat en verfijning van uw communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. Daarbij wilt u zich meer verdiepen in de Nederlandse cultuur, in de ruimste zin.

De vaardigheden lezen en schrijven worden grotendeels zelf voorbereid in eigen studietijd. In de cursus bestudeert u langere, ook literaire teksten geselecteerd rond de thema’s: geschiedenis, maatschappij en cultuur. U bent daarnaast bereid een voordracht of een presentatie te houden over een onderwerp dat binnen de genoemde thema’s valt. Het lesmateriaal ontvangt u tijdens de cursus. Daar zijn geen verdere kosten aan verbonden. Deze training bestaat uit 20/ 25 bijeenkomsten van 1,5 uur. De huiswerkbelasting bedraagt circa 2 uur per week. Docente: Thérèse Frankenhuis.

Start: woensdag 28 april 2021 – eind woensdag 8 september 2021, 18.30-20.00 uur.  20 lessen. Locatie: Utile Dulci T&C  Nijmegen. 6 plaatsen vrij.